Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Tmi Pipsa PIkkutupa

Teiskontie 19 d 59

33500 Tampere

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Pipsa Pikkutupa

Rekisterin nimi

Tmi Pipsa Pikkutuvan verkkosivujen ja verkkokaupan (myöhemmin Palvelu) asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Palvelussa kerätään ainoastaan käyttäjien tietoisesti ja vapaaehtoisesti antamia henkilötietoja. Halutessaan käyttäjä voi luoda käyttäjätunnuksen ja näin rekisteröityä palveluun asiakkaaksi. Tällöin henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä menetellään lain edellyttämällä tavalla. Käsittelyn tarkoituksena on käyttäjien

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot rekisteröityneistä käyttäjistä: Yhteystiedot (nimi, osoitetiedot, puhelin, faksi, sähköpostiosoite)

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat palvelun asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättävät tiedot. Palvelun käyttäjät voivat myös itse kirjautua sisään ja päivittää omia tietojaan.

Rekisteritietojen muutokset

Asiakastietoja koskevat yhteydenotot tulee tehdä henkilökohtaisesti rekisterin pitäjälle tai kirjallisina ja allekirjoitettuina rekisterin pitäjälle.

Tietojen poisto rekisteristä

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen aiemmin mainitulla tavalla. Tällöin käyttäjätunnus ja muut käyttäjätiedot poistetaan rekisteristä. Käyttäjä voi tietojen poistamisen jälkeen jatkaa palvelun käyttämistä rekisteröitymättä palveluun tai myöhemmin halutessaan käyttäjä voi tilata käyttäjätunnuksen ja näin rekisteröityä palvelun käyttäjäksi uudelleen.

Rekisterin tietojen suojaus

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja rajoitetuilla käyttöoikeuksilla.